Friday, December 11, 2015

Не се влюбвай в поетеса.

Ще има твърде много време
в тишина и тъмнина

пред прозореца, гледащ на запад.

Saturday, December 5, 2015

Дни, в които не може да спре да разказва.

И дни, в които мастилото се сгъстява до камък, а тя не може да каже дори една буква от вихрушката вътре.

Friday, December 4, 2015

Онова седефено копче, което запази всички цветове на залеза.

От него остана само споменът за бялата копринена риза, от която го изгубих.

Sunday, November 29, 2015

като лист индиго, захвърлен на улицата с есенни листа.

така и сърцето ми пуска цвят от време на време, когато завали.

Sunday, October 25, 2015

за 10 години не се научих да закопчавам ципа на якето до горе, когато е студено

Wednesday, October 21, 2015

по-красива е дори от вятъра.

с длани на жена,

устни на момиче,

и целувка по очите, която прави дом.

Thursday, July 23, 2015

докато търся стара статия в пожълтяващ вестник,
не усещам
как избелелите букви се плъзват по втвърдилите се страници
и се разтапят в нагорещените фуги между дъските.

от вестника остава само шумът на жълта хартия.

Sunday, July 19, 2015

В лутането между метафизичните моменти и рационалните мисли как всъщност всичко е толкова реално и докосваемо,

между качването в изпотеното метро късно вечер и скърцането на зеления люлеещ се стол в заглушен следобед,

между вечери като тази и сутрини като след около два дни,

има няколко неща, които ми дават котва 
- или вятър -
за да ме върнат на точното място.


и това най-често не са неща.
"...there are no transcendent themes in life. In all cases things are here and they're over, and that has to be enough." - Richard Ford


Кажи го на дълбоките следи от люлеещия се стол, събрали всички разказани истории в гънките си, Ричард.

"Es gibt keine transzendenten Themen im Leben. Dinge sind ausnahmslos hier, und sie sind vorbei, das muß genügen. Die andere Sicht der Dinge ist eine Lüge der Literatur."

Richard Ford